Kalender

mars 2018
M T O T F L S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Slumpmässigt inlägg

Petromani i Norge

Antal besökare

 • 207Besökare idag:
 • 253Besökare igår:
 • 2029Besökare förra veckan:
 • 3487Besökare per månad:

Arkiv över inlägg

 • Our Latest Oil Predicament 13 mars, 2018
  It is impossible to tell the whole oil story, but perhaps I can offer a few insights regarding where we are today. [1] We already seem to be back to the falling oil prices and refilling storage tanks scenario. US crude oil … Continue reading →
 • Burning Coal and the Permo-Triassic extinction 21 mars, 2018
  Having worked as a geologist I know that geologists are among the most imaginative of people when it comes to thinking up exotic theories. But the theory featured in the Guardian article in Blowout Week 220 - that CO2 and other noxious gases emitted from coal seams ignited by lava caused the Permo-Triassic (PT) extinction […]
 • Lab Girl by Hope Jahren (excerpts) 20 mars, 2018
  [ Some excerpts to give you a taste of how delightful and well written this book is, hope it inspires young women to go into science.  And something good to read when the grid goes down… Alice Friedemann   www.energyskeptic.com  author … Continue reading →

Idévärlden med Therese Uddenfeldt

Print Friendly, PDF & Email

Den gröna omställningen är en bluff. Författaren Therese Uddenfeldt riktar kritik mot miljörörelsens teknikoptimister som tror att vi kommer att kunna ersätta oljan med förnybar energi.
Therese Uddenfeldt har skrivit boken Gratislunchen som vi skrev om här.
Miljöforskarna Tomas Kåberger och Johan Kuylenstierna ger en mer hoppfull syn på hur vi ska lösa klimatkrisen.
Programledare: Daniel Sjölin
Programet KAN SES TILL: Fre 31 aug 2018

Tomas Kåberger har jag lyssnat på förut och det är en riktigt teknikoptimist och varit kritisk till.  Det låter så enkelt med herrarna K o K, solceller på taken, sedan vägar med solceller, man tar sig för pannan. Om detta skrev vi från Arkdes och om andra tokiga idéer.
__________________

Antal lästa gånger: 161
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious
1 tunna2 tunnor3 tunnor4 tunnor5 tunnor (2 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...

6 comments to Idévärlden med Therese Uddenfeldt

 • Robban

  Therese presenterar här en tydlig bild av den verklighet vi alla lever i men som mycket få vill ta till sig. Vad som gäller officiellt i denna verklighet; de faktiska regler som styr dess beteende, sanktionerade av ingen annan än oss själva, är f a ekonomisk tillväxt (vilken Therese också förtjänstfullt beskriver).
  Den underliggande, omedvetna och utopiska idén är att vi utvinner exergi (=resurser) från naturen som vi sedan förädlar och säljer till varandra för pengar. Pengar är inte en resurs ö h t, de är endast symboler för resurser och som sådana helt värdelösa.
  Vi utvinner alltså något reellt (skapat av exergin i solstrålar och utformat som planetens natur) men byter sedan detta mot något overkligt som endast har symboliskt värde.
  Det är denna komiska förväxling som vägleder oss människor i vår utopiska verklighet. Pengar är bara användbara oss människor emellan. Man kan inte gå till naturen och lämna pengar i utbyte mot t ex energi eller skog och tro att denna transaktion är giltig i den riktiga verkligheten (naturen har ingen användning för pengar).
  I vår egen utopiska verklighet tror vi att detta är möjligt men det beror ju bara på att det inte är naturen som tar emot pengarna utan endast andra människor som påstår sig äga denna natur och som då också tar emot pengarna. Genom detta eleganta trick lurar vi alltså oss själva flera gånger och påstår oss också vara intelligenta varelser!
  Vår förbrukning av användbar energi (=exergi) från naturen visar en ständigt stigande kurva, precis på samma sätt som också kurvan för pengamängden (BNP) gör. Det eleganta och smarta här är alltså att vi genom ekonomisk tillväxt skapat en utopisk verklighet där både vår resursförbrukning och mängden pengar växer, bägge samtidigt och åt samma håll! För att kunna svälja detta enkla trick måste vi dock först kalla denna resursförbrukning för produktion och ”skapande av välstånd”.
  Det spelar mindre roll hur vi sedan beter oss om vi redan här förstått verkligheten så dåligt. Det kan bara bli ännu mer fel. Slutet för en sådan utveckling blir ju en värld utan natur men med massor av värdelösa pengar. Lite eftertanke säger oss att vi aldrig når dit, eftersom mänskligheten kommer att ta slut långt innan naturen gör det.
  Även detta har människan nog svårt att förstå eftersom denna utopiska idé tillämpas och hyllas över hela den civiliserade världen.
  Den dag denna förargliga och komiska fadäs materialiseras kommer när planetens oljetillgångar – nu garanten för dollarns värde (i st f tidigare guld) – inte längre flödar lika ymnigt som nu (efter peak oil). Då kommer de med tillgångar i form av pengar och andra papperslappar att försöka byta till sig de verkliga värden som ev. finns kvar och då upptäcka att det finns alldeles för mycket pengar i förhållande till de verkliga resurser de söker. Konsekvenserna av den påföljande kalabaliken överlåter jag åt var och en att själva fundera över (men med tanke på våra tidigare utopiska idéer om tillvaron, mängden dödliga vapen i världen och vårt dokumenterat krigiska sinnelag ser det inte ljust ut för oss).
  1  0
 • Bengt Randers

  En bra sammanfattning tycker jag. Här är en annan kommentar på Peak Oil Barrel om de senaste OPEC siffrorna. Som menar att 2019 eller 2020 kommer vi att märka av PO på riktigt.
  0  0
 • Bo Andersson

  Hur mycket olja går det åt för att tillverka en 1Kw solcell?
  0  0
 • Robban

  Ett annat mänskligt problem hör ihop med energi, alltså termodynamik. De regler som gäller här är just de vi tror oss ha trollat bort genom ekonomisk tillväxt (=vi tror då att vi SKAPAR resurser). Solstrålar kan värma upp materia och då få denna att både förflytta sig och ändra form, krafter som vi utnyttjar för att driva bl a segelbåtar och vindsnurror. Att här finns en levande natur beror dock på helt andra saker, vilka har med just termodynamik att göra.

  Detta skenbara mirakel åstadkoms genom fotosyntesen (kolsyreassimilationen). Denna teknik träder i funktion när solstrålar träffar växters gröna blad eller plankton i haven. Det som då händer är att fotonerna i solljuset, tack vare sitt höga (95%) exergiinnehåll (=alla riktade åt samma håll, inte huller om buller), sönderdelar atmosfärens koldioxid och tillsammans med vatten i stället bildar kolhydrater (socker) och fritt syre.

  Det Therese f a framhåller är vår övertro på vad ”den gröna omställningen” kan medföra. Alla naturresurser på planeten härrör ytterst från den användbara energin (=exergin) i solstrålar och oavsett om den förekommer i levande eller fossil (=f d levande) form.
  Ett ”rymdbatteri” vars kraft anges av temperaturkontrasten mellan de två poler som är solens heta yta och den kalla världsrymden har i sin tur laddat upp ett annat ”jordbatteri” vars poler är dels naturens biomassa (=växter) och dels atmosfärens syrgas, bägge skapade genom solstrålar och fotosyntesen och som sedan försörjer planetens djurkollektiv.

  Exergimängden i de fossila lämningarna är enormt mycket större (de har skapats under många hundra miljoner år) än i den nu levande naturen. Vi har i denna industriella, globala civilisation dock vant oss vid att leva av denna fossila energi utan att förstå denna skillnad, vilken också genom sin blotta storlek dolt naturens begränsade resursförmåga.
  Det kan därför komma som en obehaglig överraskning för oss när vi ska genomföra denna omställning och då märker hur lite den räcker till, särskilt som vi inte heller inser hur mycket våra nuvarande, yviga framtidsplaner beror av den allestädes närvarande och därför osynliga fossilenergin (på samma sätt som fisken inte ser det vatten den simmar i).

  Att vi sedan ändå blir kvar i industrisamhället (genom t ex all gruvverksamhet för att komma åt de sparsamt förekommande och helt nödvändiga jordartsmetallerna tillsammans med bl a all tidigare, nödvändig stålframställning) kommer att göra denna omställning allt annat än grön. Ö h t fokuserar debatten mycket kring marginella företeelser som t ex privatbilismen (el- eller fossildriven) och vad vi äter eller var vi slänger våra sopor. Innan vi börjar bekymra oss om dessa minmala problem måste vi först fundera på t ex hur alla mat- och övriga tunga godstransporter (och jordbruket!) ska kunna hållas igång (och kommer då eventuellt att upptäcka att denna industriella civilisation bara är möjlig genom fossila bränslen).
  0  0
 • Bengt Randers

  Jag har inte några siffror på det det finns vet jag. Det räcker inte med att räkna in solcellerna utan även omformare och batterier.
  Denna artikel beskriver alla delar och vad som ingår.
  http://sunweber.blogspot.se/2015/04/solar-devices-industrial-infrastructure.html?m=0
  0  0
 • Robban

  I vår ekologiska syn på tillvaron ligger fokus på utsläpp av olika slag och något som Therese också framhåller. ”Utsläpp” är ett specialfall av ”förändring av naturens tillstånd” och vad som alltid sker när energi omsätts och är alltså då både oundvikligt och naturligt. Utsläpp är alltså inte en primär orsak utan resultatet av tidigare händelser, dvs av civilisationens (alltför stora) energiomsättning. Det är denna primära händelse som förändrar (=utarmar) naturen och som bl a yttrar sig som (alltför stora) utsläpp och andra former av miljöförstöring.
  Att ta bort utsläppen tar ju inte bort deras orsak, dvs den energianvändning som vi behöver för civilisationens existens (=vi förmår inte koppla ihop samhällets exergiförbrukning med motsvarande exergiförlust i naturen eller tror att naturen är oändlig).
  Vår nuvarande miljösyn är en förståelig strävan efter att ”hålla rent” omkring oss (därför denna trend mot eldrift). Det vi inte (ännu) förstått är att naturen inte är dimensionerad för både en natur och en exergihungrig civilisation (vars behov ständigt ökar) och som därför yttrar sig som bl a miljöförstöring och utsläpp (begreppet ”ren energi” är ett uttryck för detta missförstånd).

  Denna miljöförstöring är inte någon trivial sjukdom eller smutsfläck som försvinner med våra utsläppsminskande åtgärder men som under vissa förutsättningar hade kunnat fortsätta ännu en stund in i framtiden. Jag skriver ”hade kunnat fortsätta”, eftersom förutsättningen är fortsatt tillgång till det som möjliggör denna civilisation; alltså den solenergi som lagrats som fossila lämningar i naturen (och om vi bortser från att vi då också hade behövt förbruka det som då återstår av naturen). När dessa (främst oljan) strax kommer att visa ett minskande flöde kommer hela vår tillvaro att förändras på många oväntade sätt.
  Oljan tar ju inte slut då men det viktiga och helt avgörande är att den SLUTAR VÄXA. Det som då kommer att hända betyder slutet på alla former av tillväxt för oss (av Therese uttryckt som att energi ligger bakom allt som händer i samhället) men som vi i stället föreställer oss vara början på en ny epok med ”grön energi” som drivkraft. Det för oss tragiska är vår totala brist på verklighetsförankring (=insikter i naturens termodynamiska väsen) och som nu yttrar sig som en tro på denna magiska och utopiska framtid, dvs helt enkelt har blivit vår nya religion.

  Vi har ju ända sedan vi blev jordbrukare påverkat/förändrat naturens tillstånd och uteslutande till vår egen fördel (också betonat av Therese). Det vi under dessa tiotusen år sysslat med är att ständigt öka vårt uttag av naturresurser. Det började med jordbruket, då vi successivt pressade undan de andra djuren för att få plats med våra egna odlingar. Sedan har vi m h a teknik, bättre redskap och maskiner lärt oss nya och effektivare sätt att både utvinna och förbruka naturens resurser. Dessa tekniska förbättringar har även spillt över på bl a vapentillverkning, eftersom fler materiella tillgångar också kräver bättre sätt att försvara och behålla dessa.
  De tydligaste resultaten av denna rovdrift är bl a att idag endast ca hälften av planetens ursprungliga skogar finns kvar, att många djurarter är utrotade (och många fler på väg att bli), att både vattnet och atmosfären håller på att bli alltmer obrukbara och mycket, mycket annat. Att här finns fanns en natur med dessa specifika egenskaper är helt och hållet resultatet av solstrålar och fotosyntesen men som vi idag ihärdigt och med övertygelse (men omedvetet) motarbetar just genom detta civilisationsbygge (=hugger ner och skövlar naturen, dvs det som fångar upp de solstrålar som bygger upp naturen; tankarna förs osökt till Påsköns öde).
  I andra vågskålen ligger att vi själva blivit så många fler; vi har ju på endast tiotusen år ökat vårt antal tusenfalt (från ca sju miljoner till över sju miljarder) och också blivit mycket större resursförbrukare än på stenåldern.
  Vi brukar kalla allt detta (=sammanfattat i civilisationen) ett utslag av vår kreativitet, intelligens eller vad du vill. Ett helt objektivt faktum är dock att vi håller på att förbruka naturen och dess resurser för att i dess ställe bygga en industriell civilisation. Vårt minimala intresse för naturen till förmån för civilisationen säger oss möjligen att vi varken tror oss behöva eller ens vill ha kvar naturen. ”Vi har ju civilisationen”, tycks vi mena och som alltid framhålls som vårt dyraste objekt i tillvaron.

  Denna syn på tillvaron blottar en avgrundsdjup brist på insikter i naturens (termodynamiska) väsen och något som vi faktiskt inte kan göras ansvariga för. Vi gjorde allt detta för att det då var möjligt men (självfallet) utan varje förståelse av några konsekvenser. I takt med utvecklingen har vi skaffat oss mer kunskap om naturen men också blivit alltmer hänförda av civilisationens frestelser (=som vi själva åstadkommer). Det verkar dessvärre vara så att vi blivit så till den grad bedårade av civilisationen att vi börjat tappa det eventuella förnuft vi kanske tidigare haft, eftesom vi inte visar några tecken på att hejda oss, tvärtom. Vi har uppenbarligen förlorat (aldrig haft) förståelse av några som helst gränser och vars konsekvenser nu slår ut i full blom. Sist men inte minst; vi tror att en industriell, global civilisation med oss själva som levande varelser är möjlig utan en fungerande (=levande) natur.
  0  0

Lämna en kommentar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Anti-Spam Quiz:

MediaCreeper Creeper bloglovin Vi har placerat ASPO Sverige i Stockholmbloggkartan.se!